PREVISEL 2020

 • Dª. MARÍA COUTINHO VILLANUEVA

SUBDIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 • Dª. MARÍA COUTINHO VILLANUEVA

SUBDIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 • D. MANUEL CORREDOIRA LÓPEZ

DIRECTOR XERAL EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA XUNTA DE GALICIA - CONS. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

 • Dª. MARÍA ADELA QUINZÁ-TORROJA GARCÍA

XERENTE
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA - ISSGA

 • Dª. LAURA LOPÉZ DEL CASTILLO

XEFA TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DE SANIDADE

 • D. YAGO BORRAJO SÁNCHEZ

XEFE TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DO MEDIO RURAL

 • Dª. MARÍA SOL NÓVOA RODRÍGUEZ

PRESIDENTA
CEO - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

 • Dª. RAQUEL BLANCO SILVA

XEFA DO SERVIZO TÉCNICO E DE PLANIFICACIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA - ISSGA

 • Dª. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ-CUERVO PEÑA

XEFA DA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL DELEGACIÓN PROV. DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 • D. JUAN CARLOS BLAZQUEZ HERNÁNDEZ

COMISARIO XEFE PROVINCIAL
COMISARÍA POLICÍA NACIONAL DE OURENSE

 • D. ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

XEFE DO CENTRO
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

 • D. CAMILO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

XEFE GABINETE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

 • D. HÉCTOR GONZÁLEZ NÓVOA

XEFE DA SECCIÓN DE FORMACIÓN
INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA – ISSGA

 • Dª. PILAR LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ

DECANA
ILUSTRE COLEXIO DA AVOGACÍA DE OURENSE

 • D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE
ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE - ICOMOU

 • D. SANTIAGO FERREIRO PÉREZ

PRESIDENTE
ACO - ASOC. PROV. EMP. DE LA CONSTRUCCIÓN DE OURENSE

 • D. MIGUEL ÁNGEL ABELAIRA VÁZQUEZ

DIRECTOR PROVINCIAL FREMAP

 • D. ANXO PÉREZ CARBALLO

SECRETARIO COMARCAL
CIG - CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA

 • D. MARIO FRANCO GONZÁLEZ

SECRETARIO XERAL UGT DE OURENSE

 • D. PEDRO BARREIRO GONZÁLEZ

SECRETARIO XERAL UNION COMARCAL COMISIÓNS OBREIRAS – CCOO

 • D. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR ORENSANEX, S.L.

 • D. RICARDO JAVIER BENDAÑA JÁCOME

DELEGADO
COL. OFIC. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE OURENSE

 • D. DARÍO LÓPEZ FERNÁNDEZ

VOGAL DE XUNTA DE GOBERNO
COL. OFIC. DE APAREXADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E ENXEÑEIROS DE EDIFICACIÓN DE OURENSE - COAAT OURENSE

 • D. JOSE OLIVIER REBOREDO CAMPOS

XEFE PROVINCIAL
SERVIZO PROVINCIAL DE EMERXENCIAS DE OURENSE

 • D. RAFAEL CASTRO ARMESTO

PRESIDENTE DELEGACIÓN DE OURENSE
COL. OFIC. DE ARQUITECTOS DE GALICIA – DEL. OURENSE

 • D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ

DECANO PRESIDENTE
COL. OFIC. DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE OURENSE

 • D. MANUEL ROJO LÓPEZ

PRESIDENTE
COL. OFIC. DE INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS DE OURENSE

 • D. MANUEL FERNÁNDEZ BLANCO

TÉCNICO
PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE - CONCELLO DE OURENSE

 • D. JOSE ANTONIO BELLO MALAVE

PRESIDENTE
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS E XESTORES DE EMERXENCIAS DE GALICIA

 • D. JOSÉ BENITO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

OFICIAL RESPONSABLE
PARQUE DE BOMBEROS DE OURENSE

 • Dª. EMMA GONZÁLEZ DIÉGUEZ

DIRECTORA ADXUNTA EXPOURENSE

 • Dª. Mª JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ

COORDINADORA DE MARKETING EXPOURENSE

 

 

 

 

 

Todos los derechos reservados Aviso legal - 2020