Expourense, 10 y 11 de Mayo de 2017

Comité Asesor de Previsel 2016:

 

 • Dª. MARÍA COUTINHO VILLANUEVA

SUBDIRECTORA XERAL DE RELACIÓNS LABORAIS
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 • D. MANUEL CORREDOIRA LÓPEZ

DIRECTOR XERAL DE EDUCACIÓN, FORMACION PROFESIONAL E INNOVACIÓN EDUCATIVA
XUNTA DE GALICIA - CONS. DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 • Dª. MARÍA ADELA QUINZÁ-TORROJA GARCÍA

DIRECTORA
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL – ISSGA

 • D. ALFONSO TOMÁS PAZ DONIZ

XEFE TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

 • Dª. MARÍA VILLAR SUÁREZ

XEFA TERRITORIAL
DPTO. TERRIT. DA CONS. DE SANIDADE

 • Dª. MARÍA DEL PILAR SÁNCHEZ-CUERVO PEÑA

XEFA DA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABALLO E SEGURIDADE SOCIAL
DELEGACIÓN PROV. DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 • D. AMABLE VALCARCEL ALONSO

COMISARIO XEFE PROVINCIAL
COMISARÍA POLICÍA NACIONAL DE OURENSE

 • D. DAVID LLORENTE REY

XEFE PROVINCIAL DE TRÁFICO DE OURENSE
DELEGACIÓN PROV. MINISTERIO DEL INTERIOR

 • D. ÁNGEL LÓPEZ ÁLVAREZ

DIRECTOR DO ISSGA EN OURENSE
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL – ISSGA

 • D. CAMILO JOSÉ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

RESPONSABLE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

 • D. HÉCTOR GONZÁLEZ NÓVOA

XEFE DA SECCIÓN DE FORMACIÓN
INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAUDE LABORAL – ISSGA

 • Dª. PILAR LÓPEZ-GUERRERO VÁZQUEZ

DECANA
ILUSTRE COLEXIO DE AVOGADOS DE OURENSE

 • D. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ

PRESIDENTE
ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE MÉDICOS DE OURENSE - ICOM

 • D. ELIGIO NIETO LAMA

PRESIDENTE
ACO - ASOC. PROV. EMP. DE LA CONSTRUCCIÓN DE OURENSE

 • D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ TIZÓN

DIRECTOR DE RR.HH.
FAURECIA

 • D. MIGUEL ÁNGEL ABELAIRA

DIRECTOR PROVINCIAL
FREMAP

 • D. JAIME LUIS PEREIRA NOVOA

SECRETARIO XERAL
CEO - CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE OURENSE

 • D. ETELVINO BLANCO RODRÍGUEZ

SECRETARIO COMARCAL
CIG - CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA

 • D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ CELIS

SECRETARIO XERAL
UGT DE OURENSE

 • Dª. ANA ISABEL BARRIOS LÓPEZ

SECRETARIA XERAL UNION COMARCAL
COMISIÓNS OBREIRAS – CCOO

 • D. SANTIAGO PÉREZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR
ORENSANEX, S.L.

 • D. RICARDO JAVIER BENDAÑA JÁCOME

DELEGADO
COL. OFIC. DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE OURENSE

 • D. DARÍO LÓPEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO CORPORACIÓN
COL. OFIC. DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE OURENSE

 • D. JORGE JUAN LLORENTE VÁZQUEZ

JEFE PROVINCIAL
PROTECCIÓN CIVIL EN LA PROVINCIA DE OURENSE

 • D. ALBERTO DE PAULA PRIETO

PRESIDENTE DELEGACIÓN DE OURENSE
COL. OFIC. DE ARQUITECTOS DE OURENSE

 • D. SANTIAGO LUIS GÓMEZ-RANDULFE ÁLVAREZ

DECANO PRESIDENTE
COL. OFIC. DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE OURENSE

 • D. MANUEL FERNÁNDEZ BLANCO

PRESIDENTE
PROTECCIÓN CIVIL DE OURENSE - CONCELLO DE OURENSE

 • D. JOSE ANTONIO BELLO MALAVE     

PRESIDENTE
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE EMERXENCIAS SANITARIAS E XESTORES DE EMERXENCIAS DE GALICIA

 • D. JOSÉ BENITO ÁLVAREZ GONZÁLEZ

OFICIAL RESPONSABLE
PARQUE DE BOMBEROS DE OURENSE

 • D. ALEJANDRO RUBÍN CARBALLO

DIRECTOR XERENTE
EXPOURENSE

 

Todos los derechos reservados Aviso legal - 2017